Cookies-, og privatlivspolitik for Psykolog Anja Ida Hansen

 

Cookiespolitik

Hvad er
cookies? 

En cookie er en lille datafil, som websites
gemmer på brugerens computer for at kunne genkende computeren. Cookies kan
blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af
websitet. 

En cookie er en passiv fil og kan ikke
indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre
skadelige programmer.

Hvad
bruger jeg cookies til? 

Jeg bruger cookies til at indsamle oplysninger
om: 

·      Hvor ofte
du besøger hjemmesiden 

·      Kommer du
til hjemmesiden fra et link eller en søgning

·      Hvor
længe du er på hjemmesiden pr. besøg

·      Hvilke
sider på hjemmeside har du besøgt 

·      Hvilken
browsertype og version, du bruger

·      Hvilken
skærmopløsning, du har 

·      Hvilken
devices du bruger til at se hjemmesiden, f. eks. computer eller smartphone

·      Hvilken
landsdel eller by du befinder dig i

·      Hvor
mange klik min SEO-optimering genererer

Der gemmes ingen personlige oplysninger. Din
session(besøg) på hjemmesiden bliver kun registreret med et fortløbende nummer
i systemet.

Formålet med brugen af cookies er, at jeg
gerne vil gøre min hjemmeside mere brugervenlig og rette eventuelle
uhensigtsmæssige tiltag. Derfor opfordrer jeg dig til at acceptere de cookies,
min hjemmeside anvender, så jeg kan forbedre din og andre brugeres oplevelse af
sitet.

Sådan
sletter du cookies og afviser dem fremover

Jeg håber, at du vil tillade de
cookies, hjemmesiden sætter, da de hjælper mig med at forbedre websitet.

Ønsker du alligevel ikke at modtage cookies
fra dette website, skal du, under internetindstillinger i din browser, vælge
avancerede cookie-indstillinger, og tilføje dette domæne til listen over
websites, du vil blokere cookies fra.  

Hvordan
fjerner eller undgår du cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du
sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit it-udstyr.
Hvis du bruger
almindelig PC, kan du slette cookies ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]


Hvis det ikke virker,
eller du eksempelvis bruger en MAC, alt efter hvilken browser du bruger,
benytte dig af disse fremgangsmåder:

Firefox

For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> fjerne individuelle cookies eller rydde din historik.

For at blokere cookies skal du gå ind i
Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> i rullemenuen under
historik vælge “bruge tilpassede indstillinger for historik” -> sætte
flueben i “Brug altid privat Browsing-tilstand” og fjern fluebenet i “Accepter
cookies fra sider”.

Internet Explorer

For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Fanen Generelt -> Tryk på knappen Slet -> Cookies-> Slet.

For at blokere cookies skal du gå ind i
Funktioner -> Internetindstillinger -> Beskyttelse af personlige
oplysninger -> Tag slideren og ryk den i top. Så blokerer du for alle
cookies. -> Klik OK.

Google Chrome

For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Værktøjer -> Slet browsingdata -> Slet cookies og andre webstedsdata -> Ryd browsingdata.

For at blokere cookies skal du trykke på
værktøjsknappen -> Indstillinger -> Vis avancerede indstillinger ->
Indstillinger for indhold -> Klik på “Bloker altid websites for at lagre
data” og sæt flueben i “Bloker tredjepartscookies og websitedata” -> Ok

Safari

For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Tryk på knappen “Vis cookies”. Her kan du enten slette cookies fra et enkelt domæne eller fjerne alle cookies.

For at blokere cookies skal du trykke på
værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Under “Accepter
cookies” skal du vælge “aldrig”.

Alle danske hjemmesider er forpligtede til at
informere om, hvilke cookies der placeres på brugerens it-udstyr. Denne
information skal stemme overens med ”Bekendtgørelse om krav til information og
samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres
terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).

Privatlivspolitik

Behandling
af dine oplysninger

Jeg er i forbindelse med
psykologisk behandling af dig som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og
behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse
om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser (klientjournal).

Denne privatlivspolitik
beskriver, hvordan jeg i den forbindelse, bruger og i nogle tilfælde
videregiver dine personoplysninger. Jeg videregiver aldrig oplysninger uden at
have talt med dig.

Typer
af oplysninger

Jeg indsamler og
behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er
relevant for netop dig):

Almindelige
kategorier af personoplysninger:

 • Navn,
  adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer
  og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse

Særlige
kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger

Formål

Jeg behandler dine
personoplysninger til følgende formål:

 • Min
  behandling af dig
 • Udarbejdelse
  af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation
  med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse
 • Afregningsformål
 • Overholdelse af mine
  forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s
  databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant
  sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse
   af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel
   for behandlingen
  • Iværksættelse
   og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger,
   herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og
   oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning
   af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af
   computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse
   af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og
   myndigheder
  • Håndtering
   af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Statistiske
   undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når jeg indsamler
personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du
er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af
ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage
formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang, det er
nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger kunne
blive videregivet og delt med følgende modtagere efter samtale med dig herom:

 • Der
  videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af
  hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der
  videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for
  Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det
  omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du
  har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • I
  andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til
  forsikringsselskaber.

Det juridiske grundlag
for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til
  brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives
  almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel
  6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og
  videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover
  er jeg forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den
  almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om
  psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
 • Dine
  personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit
  forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og
  9(2)(a).

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis
behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til
at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke
behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse
baseret på samtykke.

Brug
af databehandlere

Dine personoplysninger
behandles og opbevares hos min databehandler, som opbevarer dem på vegne af og
efter instruks fra mig. Mine databehandlere er p.t.

 • One.com

Opbevaring
og slettepolitik

Jeg opbevarer personoplysninger
om dig, så længe jeg har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg har
dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare
disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå
tilfælde, hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere
tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor
oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine
rettigheder

Du har – med lovens
begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i
personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at
få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til
dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af
personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning
(”profilering”).

I forhold til sletning er
denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre
ordnede optegnelser, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler,
men alene rettelse eller tilføjelse.

Du har også ret til at
klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende
behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er
du velkommen til at kontakte mig på anja@www.neuropsykolog.nu

Adresseoplysninger
på klinikken:

Psykolog
Anja Ida Hansen

Rathsacksvej
1, 4.sal

1850
Frb. C

Danmark

Dato:
09.03.2020

Spread the love