Hvad er ACT?

DEL HER

I ACT arbejder man ikke med selve indholdet af tankerne, men med hvordan vi forholder os til vores tanker og følelser. ACT er i familie med metakognitiv terapi, som begge er i familie med kognitiv adfærdsterapi. ACT er evidensbaseret, det vil sige, at der er bevis for, at metoden virker.

Ubehagelige tanker og følelser i ACT

Alle mennesker oplever ubehagelige tanker og følelser – det er en normal del af at være menneske. Men det kan være utrolig ubehageligt, og det er noget, som vi gerne vil undgå. En meget vigtig del af ACT er at lære at håndtere sine tanker og følelser på en anden måde, end man plejer. Ofte får tankerne os ‘på krogen’ og kan få os til at gøre ting eller lade være at gøre ting. Ting, som egentlig er imod vores værdier, eller som arbejder imod os på den lange bane. I terapien arbejder vi med at opdage det, når det sker, fordi det giver os nogle andre handlemuligheder. Vi arbejder også med at lære at kunne holde vores egne tanker og følelser ud, uden at flygte fra dem. Også selvom det kan være meget ubehageligt. Din psykolog hjælper med at tilpasse øvelserne til dig, og med at du ikke bliver alt for overvældet af følelserne.

Formålet med ACT

ACT har til formål at gøre menneskers psykologiske fleksibilitet større.
Inden for ACT mener man, at psykologisk ufleksibilitet er:

  • at vi er for sammensmeltede med vores tanker (altså at vi tror fuldt og fast på vores tanker og ikke er opmærksomme på, at det blot er tanker og ikke behøver at have magt over os)
  • at vi ikke kan holde negative tanker og følelser ud og derfor prøver at undgå dem (fx ved at undgå at gå til en fest, fordi vores tanker fortæller os, at alle hader os, og vi kommer til blive kede af det til festen)
  • at vi lever i fortiden og i fremtiden frem for at være til stede nu og her (dvs. at vi bliver opslugt af smertefulde erindringer eller bekymrer os om ting, der ikke er sket endnu)
  • at vi ikke er i kontakt med vores værdier (fx værdier om fællesskab)
  • at vi ikke tager aktivt handling, som følger vores værdier (fx ved at tage til en fest, fordi vi har værdier, som handler om fællesskab)

Hvis man arbejder med at ændre de ting, så arbejder man med at gøre sin psykologiske fleksibilitet større. Man lærer altså nogle færdigheder, som kan hjælpe med det problem, som man har lige nu. Og det er samtidig nogle færdigheder, som betyder, at man er bedre rustet næste gang, man oplever noget svært i sit liv.

ACT i terapiforløb

Når vi arbejder med ACT i terapi, arbejder vi selvfølgelig med samtale. Det er sådan, vi mennesker forbinder os med hinanden og kan få adgang til hinandens indre processer, som tanker, følelser, observationer osv. Men en vigtig del af terapien er, at vi arbejder med små øvelser og eksperimenter i samtalerummet. For eksempel kortere øvelser med bevidst nærvær, hvor man prøver at komme i kontakt med ‘vores indre diktator’ eller indre rådgiver, altså den konstante indre dialog vi har med os selv. Det kan også være øvelser om værdier, hvor vi sammen finder ud af, hvad der er vigtigt i dit liv, og hvordan du kommer i kontakt med det. Og endnu vigtigere, hvordan du med små handlinger faktisk hver dag kan leve værdibaseret.