Mindfulness er at øve sig i at være til stede i nuet, uanset hvad der foregår i tankerne og kroppen. Mindfulness har mange lighedspunkter med meditation, men uden det spirituelle element. Det vil sige, at man kan lave mindfulness uanset ens religiøse eller spirituelle...