Angst

Angst er en normal følelse, som alle mennesker har. Angst og frygt har hjulpet os mennesker siden tidernes morgen, hvor det var afgørende at reagere på farer i omgivelserne. Det var et spørgsmål om overlevelse! Moderne mennesker i vores del af verden behøver ikke være opmærksomme på sabeltigre, men fortæl det til vores hjerner… Vores hjernes primære formål er at beskytte os mod farer og sikre, at vi overlever også denne dag. Så derfor reagerer vores hjerner med angst på mange udfordringer i vores hverdag, som ikke truer os på livet.

For eksempel kan vi udvikle stærk angst over for edderkopper eller elevatorer (fobier). Eller vi kan udvikle stærke bekymringer om vores helbred (helbredsangst) eller vi kan opleve, at rigtig mange ting bekymrer os (generaliseret angst). Andre angstlidelser er panikanfald, som ofte er så intense, at man føler, at man er ved at dø. Og PTSD (post traumatisk stress disorder), som kan opstå efter traumatiske oplevelser, og som ofte involverer flashbacks, hvor man føler, at man oplever de traumatiske begivenheder igen og igen.

Alle angsttilstande er voldsomt ubehagelige og lidelsesfulde og kan blive invaliderende for det menneske, der oplever det. Angsttilstande er samtidig temmelig almindelige, idet en stor europæisk undersøgelse viste, at cirka 12% af befolkningen i løbet af et år har en angsttilstand (kilde: psykiatrifonden).

Hvad er problemet med angst?

Angst kan beskrives som en række reaktioner både i kroppen og psykisk. Ofte indebærer det kraftig hjertebanken, sveden, at tænderne klaprer, svimmelhed, at man trækker vejret hurtigt eller en følelse af at blive kvalt. Psykisk indebærer det, at angsten og de tilhørende tanker kommer til at fylde rigtig meget i hverdagen.
Alle mennesker kender angst, og ved hvor ubehageligt det er. Den naturlige reaktion på noget, der føles ubehageligt, er at forsøge at undgå det. Hvis man tidligere har mødt en sabeltiger et bestemt sted på savannen, så vil vores hjerner gerne have, at vi undgår det sted fremover.
Umiddelbart en god strategi – men desværre kan det give os endnu større problemer på længere sigt. Vi kommer til at bruge meget energi på at forestille os, hvilke situationer der kan udløse angsten for at kunne undgå dem. Og vi kommer ofte til at opleve, at vi bliver nødt til at undgå flere og flere situationer for at undgå følelsen af angst. For eksempel kan social angst føre til, at man langsomt bliver mere og mere isoleret fra andre. Selvom de fleste mennesker har et stort behov og ønske om at være forbundet med andre.
Dermed kommer angsten til at forhindre os i at leve det liv, vi gerne vil leve.

Image by jwvein from Pixabay

Hvornår er det en god idé at søge hjælp?

Hvis du synes, at din angst fylder for meget i dit liv. At den forhindrer dig i at leve det liv, du ønsker. At du føler dig begrænset, fordi angsten tager så meget af din energi og dine tanker. Så kan det være en god idé at søge hjælp.
En psykolog kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilke tanker og følelser der ligger bagved din angst. Og en psykolog, der arbejder med ACT (acceptance and commitment therapy), vil hjælpe dig med at lære at håndtere tanker og følelser på en ny måde. Og sammen med dig finde ud af, hvad der er vigtigt i dit liv, så du kan arbejde hen imod det, i stedet for at blive styret af angsten.
Hvis du har brug for psykologhjælp til at hjælpe med din angst, kan du kontakte mig her. Jeg har ikke ydernummer, så du kan ikke bruge en henvisning fra lægen. Men til gengæld har jeg kortere ventetid end ydernummerpsykologer. Og hvis du er medlem af sygesikringen ‘danmark’, kan du få op til 300 kr. tilbage pr. session.
Hvis det er afgørende for dig at kunne bruge en henvisning fra lægen, kan du søge blandt autoriserede psykologer på www.psykologeridanmark.dk

Spread the love