Demens

Demens kan skyldes over 200 forskellige sygdomme. Den mest kendte er Alzheimers sygdom, og det er også den hyppigst forekommende. Demens er sygdom i hjernen, som giver forskellige symptomer, og er en en fremadskridende lidelse, som bliver værre over tid.

De mest kendte demenssygdomme

Den mest kendte demenssygdom og også den mest udbredte er Alzheimers sygdom. Cirka 2/3 af alle demenstilfælde skyldes Alzheimers sygdom, cirka 15% skyldes vaskulær demens, cirka 4% Lewy body demens, cirka 2% frontallapsdemens og cirka 2% skyldes Parkinsons sygdom. Resten skyldes andre sygdomme eller en blanding af Alzheimers sygdom og vaskulær demens (kilde: videnscenter for demens).

De forskellige sygdomme giver forskellige sygdomsbilleder. Alzheimers er mest kendt for at forårsage hukommelsesproblemer, som bliver værre over tid. Man får også andre kognitive symptomer, ofte koncentrationsvanskeligheder, sproglige vanskeligheder og visuelt-rumlige færdigheder (som vi fx bruger til at finde vej og tage tøj på). Den syge får ændringer i følelseslivet og får lettere til gråd eller bliver hurtigere vred.

Symptomerne udvikler sig efterhånden som tiden går.

Vaskulær demens skyldes sygdom i hjernens blodforsyning. Der er stor forskel på, hvordan symptombilledet ser ud. Det afhænger af, hvilken sygdom der er skyld i den vaskulære demens. Det kan for eksempel være mindre blodpropper i hjernen eller forsnævring af blodkar. Symptomerne afhænger også af, hvor i hjernen man er ramt. Men ofte vil der være problemer med de sproglige funktioner, og halvsidige føleforstyrrelser eller lammelser.

Frontallapsdemens påvirker personligheden og adfærden, hvorimod koncentration og hukommelse ofte er upåvirket langt hen i sygdomsforløbet. Man siger, at problemer i frontallapperne påvirker vores ‘Emma Gad’. Det vil sige, at personen mister empati og forståelse for andre mennesker, og mister interesse og viden om sociale sammenhænge.

Lewy body demens er karakteriseret ved, at personen oplever meget livagtige hallucinationer (oplever ting der ikke er der). Der er søvnproblemer, og problemer med at bevæge sig, som minder om Parkinsons sygdom. Lewy body demens er desuden typisk ved det, at der er stor forskel i personens funktionsniveau, typisk især i forhold til vågenhed og opmærksomhed. De pårørende omkring skuespilleren Bruce Willis har offentligt fortalt, at han har frontallapsdemens og afasi.

Parkinsons sygdom er en fremadskridende sygdom i hjernen, men den medfører ikke nødvendigvis demens. Symptomerne involverer ofte mental træghed (oplevelsen af at tænke langsommere end normalt), opmærksomhedsproblemer og problemer med overblik.

Hvis du er bekymret for, om du er ved at udvikle demens, så tal med din egen læge. Det er vigtigt at vide, at der er mange ting, som kan give en oplevelse af forringet hukommelse, som ikke behøves at skyldes demenssygdom. For eksempel kan stress, angst og depression give hukommelsesproblemer. Og der er flere metoder til at opleve en bedre hukommelse, og til at holde sin hjerne i form – du kan læse mere om hjernetræning her. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte mig her. Hvis du er pårørende, så læs mere her.